14.03.2017 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2017 r.

            Na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2017 r. Przewidują one
w większości obszarów działalności podstawowej utrzymanie dotychczasowego poziomu wpływów i wydatków, przy czym niewielkie wzrosty w części nieruchomości wynikają
z obowiązującego od tego roku wzrostu minimalnych stawek płac w grupie obsługi osiedli i służb ochrony.

            Założenia do planów oparto o wyniki 2016 r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007 r. wymogi ustawowe, nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacji oddzielnie dla każdej nieruchomości oraz prowadzenie w podobny sposób rejestracji działań remontowych w budynkach.

            Analiza wyników przychodów i kosztów za 2016 r. wykazała, że w 3 nieruchomościach dotychczasowe stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczą pokrycie planowanych kosztów 2017 r. i pozostają na dotychczasowym poziomie, w 34 nieruchomościach uzyskano nadwyżkę wpływów nad kosztami i zostaną one obniżone, w 122 nieruchomościach wystąpił wynik ujemny i stawki będą w nich podwyższone.

            W 2017 r. uległa zmianie u Dostawcy (PGK) cena wody o 20 proc. (od 1 stycznia), nie wzrosły póki co taryfy Dostawcy ciepła, choć sygnalizuje ich wzrost od drugiego półrocza.

            Dlatego zmiany te przyjęliśmy w założeniach do tegorocznych planów. Ze względu na coraz efektywniejsze zużywanie ciepła do podgrzewania wody liczymy na obniżenie kosztów w tym zakresie. Liczymy także, że dzięki zakończeniu się w 3-ej dekadzie miesiąca lutego, ostrej zimy i wcześniejszego nadejścia ciepłych dni zostaną odrobione z nawiązką
i zmniejszone koszty ogrzewania naszych budynków i mieszkań.

            Nie zmienialiśmy innych składników opłat, w tym odpisu na działania remontowe. Stawki energii elektrycznej na pokrycie kosztów 2017r. będą ;

- w 36-u nieruchomościach obniżone

- w 18-u podwyższone

- w 104-ech pozostawione bez zmian.

Zatem w 2017 r. będą obowiązywały:

  1. 1.Stawki opłat za lokale ustalone w oparciu o:
  2. 1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie w tym:

● eksploatacja w poszczególnych budynkach:

   - od 1,23 do 2,05 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

   - od 1,48 do 2,46 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

● Konserwacja 0,30 zł/m2 p. uż. – w okresie do 30.06.2017r.

                         0,32 zł/m2 p.uż. – od 1.07.2017 r.

● użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości ustalonej przez Prezydenta Miasta z 2013 r.
   i podatek od nieruchomości ustalony uchwałą Rady Miasta z 2016 r. – w zależności od
   powierzchni gruntu związanego z nieruchomością

● fundusz remontowy:

1/ nieruchomości wspólnych

   - osiedli Zachód -0,23 zł/m2 p.uż.

   - osiedli Wschód – 0,52 zł/m2 p.uż.

2/ nieruchomości budynkowych

   - os. Zachód – 1,20 zł/m2 p.uż.

   - os. Wschód – 0,91 zł/ m2 p.uż.

3/ nieruchomości budynkowych dla obiektów spłacających kredyt ociepleniowy

   - os. Zachód – 0.98 zł/m2 p.uż.

   - os. Wschód – 0,69 zł/m2 p.uż.

● fundusz wymiany wodomierzy 2,00 zł. za każdy wodomierz w lokalu miesięcznie

● działalność społeczno-wychowawcza – 0,25 zł/m2 p.uż.

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal miesięcznie

● wywóz odpadów komunalnych – 11 zł/osobę za segregowane

                                                      - 21 zł/osobę za zmieszane

● dźwigi w budynkach wysokich – 0,00 zł parter

                                                      - 5,50 zł/os I piętro

                                                      - 11,00 zł/os powyżej I piętra

● f. remontowy instalacji gazowej – 4,50 zł/lokal

● konserwacja i dozór inst.gazowej – 2,50 zł/lokal

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokali.

● opłaty za koszty stałe dostawy ciepła (zł/m2 p.uż.)

● zaliczki indywidualne za centralne ogrzewanie (zł/m2 p.uż.)

● zaliczki na zimną wodę i ścieki (zł/osobę wg indywidualnego zużycia)

● opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych (7 m3 x 13,92zł) na    

   osobę

● zaliczki na podgrzanie wody (wg. ind. zużycia zł/m3 plus gotowość podgrzania)

● opłaty za podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt 4 m3 x cena podgrzania,    
   plus gotowość)

● opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym w zależności od

   budynku (zł/osobę)

2. Opłaty za garaż

            Roczną stawkę opłat opracowano z uwzględnieniem powierzchni boksu garażowego
i obejmuje ona opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i podatki w wysokościach ustalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki; sprzątanie (zgodnie z umową z Zakładem Porządkowym), ubezpieczenie (zgodnie z polisą). Do sumy doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Tegoroczna stawka brutto kształtuje się w przedziale:

- dla członków spółdzielni od 19,85 zł/m2 do 21,42 zł/m2

- dla nieczłonków               od 20,11 zł/m2 do 21,52 zł/m2

---------------------------------

Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2017 r. pokrywany wpływami od użytkowników i uwzględniający bilans otwarcia z 31.12.2016r. zamyka się kwotą 42,502 mln. zł (w 2016 r. było 42,841 mln. zł)

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 13,587 mln. zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzania wody (w 2016 r.

   było 15,061 mln.zł)

● 0,440 mln. zł na energię elektryczną (w 2016 r. było 0,460 mln. zł)

● 6,257 mln. zł na zakup wody i odbiór ścieków (5,936 mln. zł w 2016 r.)

●1,603 mln. zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie (1,512 mln. zł
   w 2016 r.)

● 1,865 mln. zł na wywóz odpadów komunalnych (1,913 mln. zł w 2016 r)

● 0,912 mln. zł opłat na rzecz gminy (0,917 mln. zł w 2016 r.)

● 1,618 mln. zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (1,572 mln. zł w 2016 r.)

● 6,796 mln. zł. na działania remontowe (6,383 mln. zł w 2016 r.)

● 0,811 mln. zł na spłatę kredytów ociepleniowych (0,941 mln. zł w 2016 r.)

            Plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe spółdzielni znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i Dziale Samorządowym spółdzielni oraz na stronie internetowej www.zsm.net.pl . Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym spółdzielni.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu