09.10.2018

ZŁOTY JUBILEUSZ

OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY

            Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Wittenberga otwarto uroczyście w dniu
5 października 1968 r. na X-lecie działalności Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Cztery dni temu minęła mu więc pięćdziesiątka.

            Miałem w niniejszym artykule pisać o przebiegu tegorocznej akcji letniej jaką dla naszych mieszkańców, w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów prowadziły nasze trzy placówki społeczno-wychowawcze – Osiedlowy Dom Kultury, Klub Osiedlowy „KOLIBER” i Klub Kultury Fizycznej o tej samej nazwie.

            Nie sposób jednak nie poświęcić naszej całej tygodniowej szpalty, temu niezwykłemu jubileuszowi. W latach 1967-1968, terytorium naszej spółdzielni z jej budynkami to obszar ograniczony ulicami (podaję dzisiejsze nazwy) Limanowskiego, Szarych Szeregów, Słonecznej, Żeromskiego, Wittenberga i A.Struga. To razem z budynkami PGM i wspólnot zespól trzydziestu kilku budynków, który nazwano osiedlem Żeromskiego.

Ale na tym terytorium pojawiła się wtedy prężna działalność samorządu spółdzielczego (komitety domowe, rada osiedla, rady młodzieżowe). Toczyła się ona w obrębie domów mieszkalnych, w lokalach piwnicznych.

            Tą prężną działalność i oczekiwania członków samorządu postanowiono wspomóc bazą lokalową z prawdziwego zdarzenia. Starania ówczesnego Zarządu Spółdzielni zostały docenione przez Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, który przekazał środki finansowe i wspomógł organizacyjnie powstanie nowego obiektu kulturalno-wychowawczego w naszym mieście, który miał pozostawać we władaniu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (występującej ówcześnie pod nazwą „Jedność”). Takim sposobem otwarto obiekt, który był pierwszym w dawnym województwie warszawskim, a trzecim
w Polsce domem kultury spółdzielczości mieszkaniowej wybudowanym po II wojnie.

            Z chwilą otwarcia obiektu rozpoczęły w nim działalność koła zainteresowań; plastyczne, fotograficzne, modelarskie, filatelistyczne oraz Klub Seniora, a później sekcja krótkofalarska.

Część parterowa obiektu została udostępniona bratniej spółdzielni - PRSS-owi, która zorganizowała w nim ośrodek „Praktycznej Pani”, gdzie obok usług fryzjerskich prowadzona była działalność szkoleniowa w zakresie; krawiectwa, kosmetyki, gotowania czy szlifowania innych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu wielu gospodyń.

            Działalność tej placówki, która obejmowała rejon spółdzielczych osiedli opierała się na realizacji następujących zadań:

- organizowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscu zamieszkania,

- rozwijania zainteresowań poprzez działalność kół i sekcji z różnych dziedzin,

- prowadzenia działalności rozrywkowej dla różnych grup wiekowych,

- prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży.

            Wymienione przeze mnie zadania weszły do kanonu naszej działalności społeczno-wychowawczej i realizujemy je dzisiaj we wszystkich placówkach. Programy te są oparte na funkcjonujących od lat, sprawdzonych formach pracy. Są one na bieżąco weryfikowane
i uzupełniane o propozycje, na które wzrasta społeczne zapotrzebowanie.

            Ale wróćmy do naszego Jubilata. Pisałem o formach działań z pierwszego okresu jego funkcjonowania. Z biegiem lat formy tej pracy były coraz bardziej urozmaicane.

            Powstał w nim dziecięcy zespół teatralny „Figlik”, a po latach „Pyzule”. Powstały kluby twórców nieprofesjonalnych: „Pigment” – zrzeszający malarzy, rzeźbiarzy i grafików oraz „Penelopa” – zajmująca się tkaniną artystyczną. Przez długie lata kluby te stanowiły wizytówkę działalności placówki, zdobywały wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

            W ODK zawsze miały swoją siedzibę spółdzielcze i miejskie samorządy mieszkańców, w większym stopniu niż dzisiaj włączające się w upowszechnianie kultury.

            Obecnie z działalności Osiedlowego Domu Kultury korzystają dzieci, młodzież oraz seniorzy, członkowie i nie członkowie ŻSM. Działalność jest tu realizowana przez następujące formy:

- sekcje i warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży,

- sekcja aerobiku dla pań,

- sekcja taneczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- sekcja dziecięcej grupy wokalnej oraz teatralnej,

- sekcja sportowa – karate,

- nauka gry na instrumentach,

- kluby emerytów i rencistów „Senior” i „Czyżyk”,

- szkółka szachowa dla dzieci,

- sekcja robotyki dla dzieci,

- wyjazdy do teatrów warszawskich dla dorosłych i młodzieży,

- wycieczki turystyczne dla dorosłych,

- działalność sporto-rekreacyjna,

- zajęcia świetlicowe,

- próby Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej,

- spotkania żyrardowskich „AMAZONEK”

            ODK prowadzi również kanał informacyjny o zasięgu miejskim, dostępny przez sieć telewizji kablowej, który umożliwia zarówno firmom jak i mieszkańcom zamieszczanie reklam, ogłoszeń czy informacji.

            Cykliczną formą skierowaną do najmłodszych są tzw. „Spotkania z bajką”, na które przyjeżdżają artyści z całego kraju. Na wszystkie przedstawienia teatralne dzieci mają wstęp wolny.

            No i w końcu ODK pełnił przez całe 50-lecie i pełni nadal swoją funkcję obiektu reprezentacyjnego w którym odbywają się zebrania z mieszkańcami, cykliczne spotkania samorządowe (Zebranie Przedstawicieli czy Walne Zgromadzenia) oraz różne spotkania, koncerty i inne uroczystości. Na koniec ważna informacja. Całą działalność społeczno-wychowawczą, w ŻSM, w tym Osiedlowy Dom Kultury utrzymujemy my wszyscy członkowie naszej spółdzielni.

            Osiedlowemu Domowi Kultury życzymy pomyślności i dalszych sukcesów przez conajmniej następnych 50 lat.

Marian Rusinowski

 

Uroczyste otwarcie ODK – 5.10.1968r. godz. 12

 

 

 

Święto latawca

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu