05.05.2018 r.

„WODA OSIEROCONA” W ROZLICZENIACH Z MIESZKAŃCAMI

            Woda niebilansująca się w rozliczeniach, pomiędzy wskazaniami wodomierza budynkowego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych nazywana jest potocznie „wodą osieroconą”. Jej nadmiar tworzy się w instalacji wewnętrznej budynku na skutek różnych przyczyn. Jego ilości nie da się przypisać do żadnego z lokali oddzielnie i jest ona przypisywana solidarnie wszystkim lokalom. Chcemy niniejszym przybliżyć czytelnikowi przyczyny powstawania wody osieroconej.

            WŻyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej walkę o niski poziom tego zjawiska podjęliśmy wiele lat temu, kiedy na początku lat 90-tych ubiegłego wieku rozpoczęliśmy montaż wodomierzy lokalowych. Wcześniej wszystko rozliczano w systemie ryczałtowym.

My instalowaliśmy dostępne na rynku wodomierze, mieszkańcy indywidualnie zdobywali na bazarach tańsze wodomierze – chińskie lub rosyjskie i instalowali je w swoich lokalach. Mieliśmy przez wiele lat „mieszankę” wielu typów wodomierzy, stosowanie których stawiało pod znakiem zapytania dokładność rozliczeń.

            Tymczasem pierwsza zasada dokładnego rozliczania brzmi:

- należy zadbać aby dokładność wszystkich wodomierzy zamontowanych w budynkach była taka sama i bazowała na identycznych zestawach montażowych, które są dobrze dobrane do występujących przepływów wody.

W przypadku przewymiarowania wodomierza może dojść do braku pomiaru pewnej grupy przepływów. Chodzi tutaj przede wszystkim o przepływy o niewielkich wartościach. Wtedy część przepływów może nie być mierzona, co przyczyni się do powstania strat w bilansie.

Ważna jest przy tym ciągła sprawność techniczna wodomierzy. Dlatego   podlegają one w okresach 5-cio letnich, ocenie legalizacyjnej przy czym najczęściej są wymieniane na nowe.

----------------------

            Zamknięciem systemu pomiarowego w budynku jest wodomierz główny, który jest instalowany i wykorzystywany przez przedsiębiorstwo wodociągowe (u nas P.G.K.). Wodomierze te też muszą być poddawane prawnej kontroli metrologicznej.

            Przed jego instalacją ważny jest wybór typu i określonych parametrów wodomierza głównego, który musi uwzględniać wielkość przepływu wody, jej ciśnienie w strumieniu zasilającym oraz poziom zanieczyszczeń w wodzie.

            Ponadto wodomierz główny ma „swoją” pozycję montażową, która wpływać może na straty ciśnienia oraz powinien mieć odpowiednią wielkość w stosunku do mierzonego strumienia wody. Złe dobranie parametrów wodomierza stwarza określone problemy.

Np. niedowymiarowanie wodomierza może spowodować przyspieszoną eksploatację mechanizmów wewnętrznych i niekorzystnie wpływać na bilans mierzonej wody.

Natomiast przewymiarowanie wodomierza (dopuszczenie do dużego strumienia wody), może zmniejszyć dokładność pomiaru w dolnych zakresach przepływów wody.

-------------------

            Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wynikają z wielu przyczyn, którymi są:

- niska dokładność wskazań przyrządów,

- zjawisko niewykrywania przez wodomierze małych przepływów, których sumę wykryją wodomierze główne,

- ingerencje z zewnątrz w wodomierz i inne próby manipulacji ze strony użytkowników lokalu,

- niski poziom jakości wody oraz zanieczyszczenia, które odkładają się na elementach mechanicznych wodomierza (co zaniża wynik pomiarów),

- uderzenia hydrauliczne, powstałe poprzez chwilowe zapowietrzenie instalacji oraz nieszczelności w elementach wodociągu, także wpływają na dokładność pomiarów,

- wodomierze powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, zaś odcinki instalacji przed wodomierzami nie mogą być zbyt krótkie,

- różnice we wskazaniach między wodomierzem głównym a wodomierzami lokalowymi wynikają z zaokrąglenia wyników do pełnych metrów sześciennych, na co należy zwrócić szczególną uwagę, gdy pobór jest zbyt mały,

- trzeba pamiętać także o tzw. „przebiciu” wody zimnej i ciepłej występującym w bateriach mieszalnikowych. W takich instalacjach powinny być sprawne zawory zwrotne na przewodach ciepłej wody,

- różnice we wskazaniach występują też, gdy nie ma zdalnego odczytu, a lokatorzy nie udostępniają liczników i są rozliczani przez tzw. ryczałt. Ważne jest by jednocześnie odczytywać wodomierze indywidualne i wodomierz główny.

I to są główne powody, że stale występuje w rozliczeniach różnica tzw. wody osieroconej.

--------------------

            U nas w ŻSM, obok wodomierzy jednolitych konstrukcyjnie i sprawnych – bo wymienianych w okresach 5-letnich, zastosowaliśmy rozwiązanie z nakładką odczytową na wodomierzu. Pozwala to na jednoczesny w skali budynku odczyt na wszystkich wodomierzach, w tym: na głównym – będącym w gestii Dostawcy.

Wyniki jakie uzyskujemy w ostatnich latach (2,5 proc. w 2016 r. i 3,9 proc. w 2017 r.) pokazują, że utrzymujemy zjawisko „wody osieroconej” na bardzo przyzwoitym poziomie.
W skali kraju przedział przyzwoitości to 5 ÷ 10 proc.)

            Będziemy nadal zabiegali o to by poziom ten był stale obniżany. Niezbędne jest tu ścisłe współdziałanie z Dostawcą i jego wola do modernizacji całego zestawu wodomierzy głównych jakie ma zainstalowane w naszych budynkach.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu