13.03.2018 r.

PLANY TECHNICZNO – EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2018 r.

            Na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno – ekonomiczne spółdzielni na 2018 r. Plan, w obszarze działalności podstawowej, sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione
w poprzednim roku obrachunkowym.

            Założenia do planów oparto o wyniki 2017r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007r. ustawowe wymogi nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacji oddzielnie dla każdej nieruchomości oraz prowadzenie w taki sam sposób (zgodnie z ze zmianami
z ustawy o s.m. z dnia 20 lipca 2017r.), rachunku kosztów działań remontowych w każdej
z nich. Przez ostatnie lata pozycja ta podlegała jedynie rejestracji, zaś środki z jednej nieruchomości mogły wspierać w danym momencie, kosztowne działania remontowe na nieruchomościach sąsiednich

            Dlatego w br. zrównujemy w planach poziomy stawek remontowych w budynkach całej spółdzielni, wydzielając jednocześnie nową pozycję stawki utrzymania mienia spółdzielni – zgodnie z nowelizacją ustawy. Składniki mienia spółdzielni to uliczki osiedlowe, chodniki, place zabaw, budynki domów kultury, biur administracji spółdzielczej – są to wszystkie elementy majątku umiejscowionego poza działkami nieruchomości budynkowych.

            Analiza wyników przychodów i kosztów za 2017 r. wykazała, że w 5-ciu nieruchomościach dotychczasowe stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczają pokrycie planowanych kosztów w 2018r. i pozostają na dotychczasowym poziomie, zaś w 154 nieruchomościach wystąpił wynik ujemny i tam stawki, będą podwyższone (w różnej skali poziomów).

            W bieżącym roku Dostawca Ciepła (Spółka P.E.C.) wprowadził z dniem 1 lutego niewielką podwyżkę w opłacie stałej (płatną przez 12 miesięcy). Natomiast, nie dokonywała zmiany taryf opłat za dostawę wody, druga z miejskich Spółek (P.G.K.)

W rozliczeniach za ubiegły rok uzyskaliśmy niski wynik z tytułu niebilansowania się odczytów wody (tak zwanej osieroconej), który wyniósł 3,9%. Dało to kwotę 230 tys.zł do rozliczenia w kosztach bieżącego roku.

Również coraz efektywniej zużywamy ciepło do podgrzewania wody, co znalazło odbicie
w malejących stawkach w 95% - budynków do których jest ona dostarczana. Liczymy także, na zakończenie ostrych mrozów z miesiąca lutego br. i na dodatni bilans rozliczenia kosztów ciepła z całego sezonu grzewczego.

            Poza tym nie zmieniliśmy innych składników opłat. Natomiast stawki energii elektrycznej na pokrycie kosztów 2018r. będą:

- w 4-ech nieruchomościach obniżone

- w 15-tu podwyższone

- w 140-tu pozostanie bez zmian.

Zatem w 2018r. będą obowiązywały:

1. Stawki miesięczne za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie, w tym:

● eksploatacja w poszczególnych budynkach

   - od 1,63 do 2,28 zł.m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

   - od 1,96 do 2,74 zł.m2 p.uż. – dla nieczłonków

● konserwacja – 0,32 zł.m2 p.uż./m-c

● użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości ustalonej przez Prezydenta Miasta z 2013r.
   i podatek od nieruchomości ustalonej uchwałą Rady Miasta z 2016r – w zależności od    
   powierzchni gruntu związanego z nieruchomością.

● fundusz remontowy budynku                                                       - 1,20 zł/m2 p.uż.

● fundusz remontowy budynku spłacającego kredyt ociepleniowy            - 0.98 zł/m2 p.uż.

● fundusz wodomierzowy                                                               - 2,00zł/wodomierz

● fundusz wspólny (na mienie spółdzielni)              - 0,23 zł/m2 p.uż.

● działalność społeczno-wychowawcza                                           - 0,25   zł/m2 p.uż.
   (członkowie spółdzielni)

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal – miesięcznie.

● wywóz odpadów komunalnych     - 11zł/osobę za segregowane

                                                           - 21 zł/osobę za niesegregowane

● dźwigi w budynkach wysokich     - 0,00 zł parter

                                                           - 5,50 zł/osobę I piętro

                                                           - 11,00 zł/osobę powyżej I piętra

● fundusz remontowy inst. gazowej- 4,50 zł/lokal

● konserwacja instalacji gazowej      - 2,50 zł/lokal

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokali.

● opłaty za koszty stałe dostaw ciepła (wg taryf PEC-u)

● zaliczki za centralne ogrzewanie (indywidualne dla każdego lokalu)

● zaliczki za zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

● zaliczki za podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)

● opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych (7 m3 x 13,92zł) na
   osobę

● zaliczka na podgrzanie w lokalu nieopomiarowanym (4 m3 x cena podgrzania) na osobę

● opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym w zależności od
   budynku (zł/osobę)

● opłaty za gotowość podgrzewu wody na lokal (w zależności od wyniku rozliczenia z okresu
   poprzedniego)

2. Opłata za garaż.

            Roczną stawkę za garaż ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych i należnych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i podatki w wysokościach ustalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki ustalono: sprzątanie (zgodnie z umową
z Zakładem Porządkowym, ubezpieczenie (zgodnie z polisą). Do sumy doliczony, zgodnie
z ustawą, podatek VAT w wysokości 23%.

Stawka opłat brutto kształtuje się zatem w przedziale od 19,85zł do 21,42zł. (w wysokości opłat ubiegłorocznych)

---------------

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2018 r., pokrywany wpływami od użytkowników i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2017r. zamyka się kwotą 43,244 mln.zł. (w 2017r. było 42,502 mln.zł).
W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 13,436 mln.zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzania wody (w 2017r.
   było 13,589zł)

● 0,466 mln.zł na energię elektryczną (w 2017r było 0,440 mln.zł)

● 6,408 mln.zł na zakup wody i odbiór ścieków (6,257 mln.zł w 2017r)

● 1,542 mln.zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie, odśnieżanie (1,603 mln.zł
   w 2017r)

● 1,833 mln.zł na wywóz odpadów komunalnych (1,865 mln.zł w 2017r)

● 1,149 mln.zł opłaty na rzecz gminy (0,912 mln.zł w 2017r)

● 1,667 mln.zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (1,618 mln.zł w 2017r)

● 6,816 mln.zł na działania remontowe (6,796 mln.zł w 2017r)

● 0,672 mln.zł na spłatę kredytów ociepleniowych (0,811 mln.zł w 2017r)

Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i Dziale Samorządowym Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl

Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu