ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH

            Zbliża się kolejny sezon grzewczy. Sezon którego przebieg jest niewiadomą
w zmieniającym się ostatnio klimacie naszej strefy geograficznej. Czy będzie on bardziej kosztowny od poprzedniego czy nie ? Jakie wyniki zanotujemy po zakończonym montażu nowych termostatów w pozostałej części naszych budynków? To są pytania naszych mieszkańców.

Rozliczenie kosztów ogrzewania jest zagadnieniem wyjątkowo skomplikowanym, ponieważ ciepło przenika z pomieszczeń cieplejszych do pomieszczeń chłodniejszych – niezależnie od faktu, że ciepło jest tracone przez przegrody zewnętrzne budynku.

            To bardzo ważne stwierdzenie, o którym wiele osób nie chce wiedzieć, szczególnie tych, którzy u nas bojkotują wymianę starych (zużytych i nie trzymających parametrów) termozaworów na nowe, tylko dlatego że pozwolą one sprawiedliwiej rozliczać zużyte ciepło pomiędzy wszystkie lokale w budynku.

            Dzisiaj w Polsce obowiązuje prawo, wynikające z Dyrektywy 2012/27/UE (Unii Europejskiej) z dnia 25 października 2012 r., która nakazuje dostosowanie przepisów krajowych do wymogów wyżej wymienionej Dyrektywy, w tym między innymi do zastosowania w poszczególnych lokalach budynków wielolokalowych - ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

            Tak, proszę Czytelników. Polska dyrektywą unijną została zobowiązana do wprowadzenia jako obowiązujących tych rozwiązań prawnych i technicznych, które my wprowadziliśmy w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 23 lata temu.

            Korzystaliśmy wtedy w Żyrardowie z dwóch centralnych źródeł ciepła (Ciepłowni Miejskiej PEC-u i Elektrociepłowni byłych Zakładów Lniarskich).

Ponieważ budynki naszej spółdzielni, w całości są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i w większości, poza trzema osiedlami (Żeromskiego, Sikorskiego i Kościuszki) w instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie – to nasza spółdzielnia jest zatem organizatorem zaopatrzenia lokali w ciepło oraz rozliczającym koszty dostarczania ciepła z użytkownikami lokali.

To spółdzielnia poprzez swoje organy stanowiące ustala w regulaminach metody rozliczania kosztów ogrzewania i ustala w nich podział na koszty stałe i zmienne.

            Do kosztów stałych ogrzewania lokali powinny być zaliczone w szczególności:

opłaty stałe pobierane przez Dostawcę za ciepło dostarczane na cele centralnego ogrzewania danego budynku (wynika to z taryf Dostawcy i uwzględnia wielkość mocy budynku, opłaty za przesył itp.). Opłaty te Dostawca pobiera przez okrągły rok.

koszty stałe i zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku (klatki schodowe, piwnice, strychy, pralnie, suszarnie, szyby dźwigowe itp.).

część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań skorygowana współczynnikami wyrównawczymi ze względu na położenie lokalu w bryle budynku .Te współczynniki wyrównawcze ustala właściciel (zarządca) budynku i wprowadza je regulaminami. Wskutek ich zastosowania niektórzy użytkownicy mają skorygowaną (zmniejszoną) opłatę zmienną za ogrzewanie przypadające na ich lokal.

Koszty zmienne ogrzewania lokali są różnicą między całkowitym kosztem ogrzewania budynku a stałymi kosztami ogrzewania lokalu.

            Stosowanie zindywidualizowanego systemu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania wymaga uwzględnienia szczególnie następujących uwarunkowań:

1/ Usytuowanie lokalu w bryle budynku ma istotne znaczenie dla wielkości zapotrzebowania na ciepło niezbędne dla utrzymania normatywnie takiej samej temperatury wewnętrznej w poszczególnych lokalach. Przykładowo mieszkania tzw. narożne oraz położone na skrajnych kondygnacjach mają większe straty ciepła niż mieszkania tzw. środkowe lub położone na poszczególnych kondygnacjach. Stąd zalecenie przez zapisy prawa energetycznego – stosowania współczynników wyrównawczych.

2/ Koszty ogrzewania – istotna pozycja opłat za korzystanie z lokali. Niektórzy użytkownicy lokali dążąc do zmniejszenia swoich obciążeń kosztami zmiennymi ogrzewania maksymalnie uszczelniają stolarkę zewnętrzną oraz minimalizują dopływ ilości ciepła do grzejników swojego lokalu.

            Wywołuje to nie tylko nieprawidłowości w warunkach eksploatacji budynku (zawilgocenie, zagrzybienie), ale również zwiększone przenikanie ciepła z sąsiednich lokali do lokalu wychłodzonego, czyli korzystania z ciepła dostarczanego do INNEGO (sąsiedniego) lokalu - co wydaje się mało normalne i zaprzecza sąsiedzkiej (spółdzielczej) solidarności.

            Występują również przypadki manipulowania wskazaniami przyrządów wskaźnikowych (podzielniki) a także nieprawidłowego działania tych urządzeń.

Na szczęście wymiana podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne ze zdalnym odczytem jaka nastąpiła u nas w lokalach skutecznie wyeliminowała ten proceder.

            Także występujący przypadek oporu przed wymianą wysłużonych głowic termostatycznych na nowe obowiązujące w budownictwie wielorodzinnym – raz, że prowadzi do wykazanych powyżej skutków w postaci degradacji elementów lokali (zagrzybienie, pleśń), dwa – jest przyczyną utraty zdolności regulacyjnej termozaworu, który mimo zamknięcia, będzie przez cały sezon przepuszczał maksymalny przepływ ciepła – skutkując jego niebotycznym zużyciem. Przypadki takie powinny być natychmiast wyłapywane
i zgłaszane służbom konserwacyjnym w trakcie sezonu grzewczego. Po sezonie pozostaje jedynie słono płacić.

3/ Uniemożliwianie przez użytkowników lokali , zainstalowania bądź dokonywania obsługi urządzeń wskaźnikowych i regulacyjnych. Postępowanie takie jest sprzeczne z prawem. Koniecznym jest więc określenie zasad szacunkowego obciążania kosztami zmiennymi lokali. Obciążenie to powinno być dokonywane przez przypisanie tym lokalom zużycia ciepła
w takich samych jednostkach jak lokalom odczytanym i opomiarowanym (czyli średniej
w budynku).

Takie rozwiązanie zostanie wprowadzone także u nas.

--------------

            Tyle na temat zasad rozliczania, jakie w praktycznym poradniku, wydanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przedstawia specjalista Związku red. Edyta Tkaczyk.

            Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot organizujący dostawę i rozliczenie ciepła do mieszkań ustala przed każdym sezonem grzewczym wymiar opłat dla osób będących użytkownikami lokali, obowiązujący przez cały okres sezonu.

Powinien on uwzględniać:

● aktualną cenę ciepła u Dostawcy

● ilość ciepła jaką zużył ich budynek w ostatnim okresie rozliczeniowym na cele grzewcze.

            W naszej spółdzielni uwzględniamy nie tylko te elementy. Ale także wynik indywidualnego zużycia każdego użytkownika lokalu i na tej bazie ustalamy zaliczki miesięczne na kolejny 7-miesięczny okres grzewczy. Ale o tym wiedzą już chyba wszyscy.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu